Dne 16. září (pondělí) od 9.00 hodin do 20 září (pátek) do 15.00 hodin bude vypouštěno ústřední topení. V té době je možno provést potřebné opravy na UT. Jiný termín vypouštění UT nebude stanoven.
Proto je nutné, nechat uzavírací ventily u radiátoru otevřeny, aby nedošlo k zavzdušnění radiátoru a tím k Vaší stížnosti, že se špatně topí.

Kontakt: na instalatéra, který bude práce v technickém podlaží pro SVJ zajišťovat je pan Kolar tel. 602 625 326.

Pozor opravy v bytech si hradí sám majitel bytu.