Informace KK o pozastavení výplat podílů na nájem za pronájem prostoru 717/72.

  1. Důvodem ,že správce objektu pozastavil výplaty podílů je:

  1. SBD Praha spravuje objekt SVJ Jablonecká 717/5 Praha9–Prosek,PSČ 190 00, IČ:26776723. Jedná se o správu bytových, nebytových a společných prostor domu. Při převodu vlastnictví pozemku parc. č. 1261, k. ú. Prosek, vznikly ze společných částí domu dvě nebytové jednotky - jednotka č. 717/71 a č. 717/72, které pod správu nepatří.

  2. Na SBD došla stížnost o majitelky podílů na 717/71 a 717/72 (zapsána v katastru), že nedostala podíl z nájmu.

  1. O této situaci vedení SVJ též i správce SBD Praha, se dobře vědělo od roku 2015 (požadavek k úhradě bezplatného užívání nebytových prostor 717/71 a 72) , až po dotazu jednoho z majitelů v březnu 2019, co je s podílem za rok k březnu 2018. Bylo oznámeno jak dotazovanému tak i členům KK, že výplaty jsou pozastaveny.

  2. Přehled majitelů bytů jež nejsou majitelé podílů na jednotkách 717/71 a 717/72:

Viz příloha přístupná po přihlášení registrovaným uživatelům v menu Dokumenty / Zápisy / Kontrolní komise / 2019

   4. Přehled majitelů podílů na jednotkách 717/71 a 717/72, jež nejsou majitelé bytů:

Viz příloha přístupná po přihlášení registrovaným uživatelům v menu Dokumenty / Zápisy / Kontrolní komise / 2019

CO bude třeba provést a zajistit:

  1. Svolat shromáždění vlastníků jednotek podílů na jednotkách 717/71 a 717/72

  2. Zvolit správce společné věci vlastníků jednotek 717/71 a 717/72 s pravomocí: uzavírat smlouvy (o pronájmu jednotek, o správě s SBD Praha, o spolupráci SVJ atd.), souhlasit s vyplacením podílu na nájemném atd.

  3. Zvolit dozorčí radu

  4. Odsouhlasit výši odměn.

Po přihlášení v menu Dokumenty / Zápisy / Kontrolní komise / 2019 jsou zveřejněny přílohy k závěrečné zprávě KK ohledně revize hospodaření.