P O Z V Á N K A

 

Ve středu 5.6.2019 v 18.00 hod

se koná shromáždění SVJ Jablonecká 717.

Místo : vestibul domu

P r o g r a m :

  1. Úvodní slovo, schvalení zapisovatele a způsobu hlasování
  2. Informace o činnosti SVJ
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku za rok 2017 a 2018
  5. Volba orgánů SVJ
  6. Různé a diskuze
  7. Informace o situaci s nebytovými prostory

Účast všech vlastníků je s ohledem na hlasovací a schvalovací proces nutná! V případě, že se nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc k zastupování na shromáždění manželovi, sousedovi nebo jiné osobě, které důvěřujete!!!

V zájmu krátkého a rychlého průběhu schůze vás žádáme o příchod s dostatečným předstihem, aby schůze mohla začít v plánovaný čas!

Zve předseda SVJ                                        Václav Hejduk