Novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EU z 11. prosince 2018 se změnila směrnice 2012/27/EU o energetické efektivitě (EED). Nová EU směrnice vyžaduje dálkové odečty a častější informace o spotřebě.

Termíny:

Od 25. října 2020 musí nově instalované měřiče nebo poměrové rozdělovače tepla umožňovat dálkový odečet dat a uživatelé musí být o své spotřebě informovaní minimálně dvakrát do roka.

Od 1. ledna 2022 musí uživatelé s měřiči nebo poměrovými rozdělovači tepla, které je možné dálkově odečítat, dostávat měsíční informace o spotřebách.

Řešením na splnění požadavků EU je instalace sběrnic dat, které umožňují měsíční/týdenní/denní dálkové odečty a zobrazování údajů o spotřebě na internetových portálech a mobilních aplikacích.

Tyto požadavky jsou v SVJ Jablonecká 717/5 splněny již v roce 2018.

Praha 12.4.2019