P O Z V Á N K A

 

Ve středu 5.6.2019 v 18.00 hod

se koná shromáždění SVJ Jablonecká 717.

Místo : vestibul domu

P r o g r a m :

  1. Úvodní slovo, schvalení zapisovatele a způsobu hlasování
  2. Informace o činnosti SVJ
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku za rok 2017 a 2018
  5. Volba orgánů SVJ
  6. Různé a diskuze
  7. Informace o situaci s nebytovými prostory

Účast všech vlastníků je s ohledem na hlasovací a schvalovací proces nutná! V případě, že se nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc k zastupování na shromáždění manželovi, sousedovi nebo jiné osobě, které důvěřujete!!!

V zájmu krátkého a rychlého průběhu schůze vás žádáme o příchod s dostatečným předstihem, aby schůze mohla začít v plánovaný čas!

Zve předseda SVJ                                        Václav Hejduk    

Novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EU z 11. prosince 2018 se změnila směrnice 2012/27/EU o energetické efektivitě (EED). Nová EU směrnice vyžaduje dálkové odečty a častější informace o spotřebě.

Termíny:

Od 25. října 2020 musí nově instalované měřiče nebo poměrové rozdělovače tepla umožňovat dálkový odečet dat a uživatelé musí být o své spotřebě informovaní minimálně dvakrát do roka.

Od 1. ledna 2022 musí uživatelé s měřiči nebo poměrovými rozdělovači tepla, které je možné dálkově odečítat, dostávat měsíční informace o spotřebách.

Řešením na splnění požadavků EU je instalace sběrnic dat, které umožňují měsíční/týdenní/denní dálkové odečty a zobrazování údajů o spotřebě na internetových portálech a mobilních aplikacích.

Tyto požadavky jsou v SVJ Jablonecká 717/5 splněny již v roce 2018.

Praha 12.4.2019

Čištění komunikace JABLONECKÁ

 v úseku PROSECKÁ – VERNEŘICKÁ

bude dne 09.04.2019

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 09.04.2019 proběhne čistění komunikace JABLONECKÁ v úseku PROSECKÁ – VERNEŘICKÁ.

Nezapomeňte si přeparkovat svůj vůz. Vyvarujete se tím případným nepříjemnostem.

Více na http://letni-udrzba.tsk-praha.cz/