Vítejte na stránkách Společenství vlastníků Jablonecká 717/5.

Na těchto stránkách se dozvíte informace o správě domu, do kterých se zde můžete aktivně zapojit.

Sledujte prosím Novinky a zapojte se do diskuze v diskuzním fóru.

Registrace

Staré stránky můžete navštívit zde.


 

Aktuálně!

Pozvánka na shromáždění vlastníků 2019

P O Z V Á N K A

 

Ve středu 5.6.2019 v 18.00 hod

se koná shromáždění SVJ Jablonecká 717.

Místo : vestibul domu

P r o g r a m :

  1. Úvodní slovo, schvalení zapisovatele a způsobu hlasování
  2. Informace o činnosti SVJ
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku za rok 2017 a 2018
  5. Volba orgánů SVJ
  6. Různé a diskuze
  7. Informace o situaci s nebytovými prostory

Účast všech vlastníků je s ohledem na hlasovací a schvalovací proces nutná! V případě, že se nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc k zastupování na shromáždění manželovi, sousedovi nebo jiné osobě, které důvěřujete!!!

V zájmu krátkého a rychlého průběhu schůze vás žádáme o příchod s dostatečným předstihem, aby schůze mohla začít v plánovaný čas!

Zve předseda SVJ                                        Václav Hejduk    

Informace ISTY

Novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EU z 11. prosince 2018 se změnila směrnice 2012/27/EU o energetické efektivitě (EED). Nová EU směrnice vyžaduje dálkové odečty a častější informace o spotřebě.

Termíny:

Od 25. října 2020 musí nově instalované měřiče nebo poměrové rozdělovače tepla umožňovat dálkový odečet dat a uživatelé musí být o své spotřebě informovaní minimálně dvakrát do roka.

Od 1. ledna 2022 musí uživatelé s měřiči nebo poměrovými rozdělovači tepla, které je možné dálkově odečítat, dostávat měsíční informace o spotřebách.

Řešením na splnění požadavků EU je instalace sběrnic dat, které umožňují měsíční/týdenní/denní dálkové odečty a zobrazování údajů o spotřebě na internetových portálech a mobilních aplikacích.

Tyto požadavky jsou v SVJ Jablonecká 717/5 splněny již v roce 2018.

Praha 12.4.2019


Zajímavé odkazy:

Stránky městské části - http://www.praha9.cz/

Správa bytových domů sbdpraha - http://www.sbdpraha.cz/kontakty

Technická správa komunikací - http://www.tsk-praha.cz/wps/portal

Pražská teplárenská - odstávky - http://www.ptas.cz/cs/odstavky-a-poruchy/

Wifi internet zdarma na Praze 9 - http://praha9net.cz/

Nahlížení do katastru nemovitostí - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Hlídání změn na katastru zdarma - http://hlidamsikatastr.cz/

Aktuální události na silnicích - http://www.dopravniinfo.cz/