Vítejte na stránkách Společenství vlastníků Jablonecká 717/5.

Na těchto stránkách se dozvíte informace o správě domu, do kterých se zde můžete aktivně zapojit.

Sledujte prosím Novinky a zapojte se do diskuze v diskuzním fóru.

Registrace

Staré stránky můžete navštívit zde.


 

Aktuálně!

INFORMACE KE SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNĚ (STA)

INFORMACE KE SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNĚ (STA). Zajišťováno ing Skálou

Rok 2005

Byla provedena rekonstrukce společné televizní antény pro příjem signálu DVB-T (digitální), to je:

a) výměna kabelových rozvodů

b) výměna účastnických zásuvek

c) nová hlavní stanice (základní provedení)

Ukončení této etapy umožňuje příjem digitálního signálu. Kde nebylo možné dokončit výměnu účastnických zásuvek a kabelových rozvodů bude zhoršený příjem - neodborný a nepovolený zásah do STA.

Západní strana: (byt/podlaží) 65/11, 59/10, 53/9

Východní strana: 68/11, 62/10, 47/7

Severo východní: 13/2 (Skála)

14.8.2007

Nabídka na rekonstrukci STA za 70 000.-Kč (Skála) nebylo realizováno

19.8.2009

Nabídka na rekonstrukci STA s možností přijímat šest slovenských stanic Za 55 079.-Kč (Skála) nebylo realizováno

11.2.2016

Zjistilo se rušení zesilovačů provozem vysílačů LTE, které se namístě odstranilo zařazením speciálního filtru. Příjem všech původních programů v DVB-T by měl být v pořádku. Slovenské programy přebírané z družice nejsou v provozu, protože dávno vypršela platnost karet SKYLINK (Skála)

27.2.2016

Přes opravu jsou stále rušeny tyto stanice: TV Šlágr, Prima Zoom, Prima Love, u ostatních stanic je příjem v pořádku. (Skála)

Informace kontrolní komise k pozastavení výplat podílů z pronájmu

Informace KK o pozastavení výplat podílů na nájem za pronájem prostoru 717/72.

  1. Důvodem ,že správce objektu pozastavil výplaty podílů je:

  1. SBD Praha spravuje objekt SVJ Jablonecká 717/5 Praha9–Prosek,PSČ 190 00, IČ:26776723. Jedná se o správu bytových, nebytových a společných prostor domu. Při převodu vlastnictví pozemku parc. č. 1261, k. ú. Prosek, vznikly ze společných částí domu dvě nebytové jednotky - jednotka č. 717/71 a č. 717/72, které pod správu nepatří.

  2. Na SBD došla stížnost o majitelky podílů na 717/71 a 717/72 (zapsána v katastru), že nedostala podíl z nájmu.

  1. O této situaci vedení SVJ též i správce SBD Praha, se dobře vědělo od roku 2015 (požadavek k úhradě bezplatného užívání nebytových prostor 717/71 a 72) , až po dotazu jednoho z majitelů v březnu 2019, co je s podílem za rok k březnu 2018. Bylo oznámeno jak dotazovanému tak i členům KK, že výplaty jsou pozastaveny.

  2. Přehled majitelů bytů jež nejsou majitelé podílů na jednotkách 717/71 a 717/72:

Viz příloha přístupná po přihlášení registrovaným uživatelům v menu Dokumenty / Zápisy / Kontrolní komise / 2019

   4. Přehled majitelů podílů na jednotkách 717/71 a 717/72, jež nejsou majitelé bytů:

Viz příloha přístupná po přihlášení registrovaným uživatelům v menu Dokumenty / Zápisy / Kontrolní komise / 2019

CO bude třeba provést a zajistit:

  1. Svolat shromáždění vlastníků jednotek podílů na jednotkách 717/71 a 717/72

  2. Zvolit správce společné věci vlastníků jednotek 717/71 a 717/72 s pravomocí: uzavírat smlouvy (o pronájmu jednotek, o správě s SBD Praha, o spolupráci SVJ atd.), souhlasit s vyplacením podílu na nájemném atd.

  3. Zvolit dozorčí radu

  4. Odsouhlasit výši odměn.

Po přihlášení v menu Dokumenty / Zápisy / Kontrolní komise / 2019 jsou zveřejněny přílohy k závěrečné zprávě KK ohledně revize hospodaření.


Zajímavé odkazy:

Stránky městské části - http://www.praha9.cz/

Správa bytových domů sbdpraha - http://www.sbdpraha.cz/kontakty

Technická správa komunikací - http://www.tsk-praha.cz/wps/portal

Pražská teplárenská - odstávky - http://www.ptas.cz/cs/odstavky-a-poruchy/

Wifi internet zdarma na Praze 9 - http://praha9net.cz/

Nahlížení do katastru nemovitostí - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Hlídání změn na katastru zdarma - http://hlidamsikatastr.cz/

Aktuální události na silnicích - http://www.dopravniinfo.cz/